Информатор о раду органа општине Сокобања

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду.

Информатор се објављује и израђен као заједнички Информатор о раду органа општине Сокобања и то : Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАТОР

Информатор је сачињен на основу података достављених од стране органа Општине и организационих јединица Општинске управе
Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Миловановић Славица.

Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
- адреса: ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања
- телефон: 018/830-173
ddd