Конкурс за радна места у Комплексу базена "Подина" у Сокобањи
На основу члана 24. Закона о раду (Сл. гласник број 24/2005, 61/2005, 54/2009) и члана 5. и  6. Правилника о радним односима  Организације за туризам културу и спорт, Сокобања број 96/2, од 09.05.2009. и Концепта газдовања и управљања комплексом отворених  спортских  базена  „Подина“,  брoj  66-1/2012  од  06.03.2012.  године, Организација за туризам, културу и спорт, Сокобања, расписује конкурс  за радна места за  у Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ КОНКУРСА (PDF)
ddd