Општина Сокобања ускоро оснива центар за издавање дозвола

Oпштина Сокобања је крајем априла успешо завршила пројекат „Унапређење капацитета општине Сокобања у области урбаног планирања и управљања - успостављање ГИС-а и центра за дозволе“ .

Наведени пројекат био је део пакета подршке општинама из програма „Exchange 3“ који финансира ЕУ и не представља финансијску подршку, већ директну техничку подршку одабраним општинама прилагођену и усмерену на актуелне приоритете и конкретне потребе јединица локалне самоуправе.  Од приспелих 26 предлога пројеката, 6 најбоље оцењених пројеката, међу којима је био и пројекат општине Сокобања,  је одобрено за реализацију.
Пројектним активностима је по први пут урађена темељна анализа постојећих процедура и људских и техничких капацитета општине Сокобања у процесу издавања грађевинских дозвола. Ова анализа је полазна основа за будуће оснивање општинског Центра за издавање дозвола чиме би се грађанима пружиле ефикасније и квалитетније услуге из ове области. Такође, пројекат је омогућио доносиоцима одлука да кроз документ „Анализа поступка издавања грађевинских дозвола у општини Сокобања са Студијом оснивања Центра за издавање дозвола“ имају целокупан увид у све проблеме и недостатке садашњих процедура као и конкретне мере за превазилажење истих.
Обуком за коришћење општинског ГИС-а, успостављен је основ за ефикасну и правилну употребу информационих технологија у процесу издавања дозвола. Тиме су циљне групе пројекта, запослени у Одељену за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања, Канцеларији за локални економски развој, Дирекцији за урбанизам и изградњу Сокобања и ЈКП Напредак, њих укупно 10,  добили алат који ће постојеће процесе и процедуре учинити ефикаснијим и квалитетнијим.
Формирањем општинског Центра за издавање дозвола, крајњи корисници (инвеститори, привредни субјекти и грађани општине Сокобања) добиће ниво услуга који ће им омогућити брже и ефикасније остваривање својих пословних планова и реализацију инвестиција. 
Пројекат је трајао од септембра 2011. године до априла 2012. године.
ddd