Реализација буџета за месец август 2011. године

Погледајте детаљни приказ прихода и расхода буџета општине Сокобања за месец јануар 2011. године на следећој страни.

ddd