Реализација буџета општине Сокобања за месец јул 2010.године

Погледајте детаљни приказ прихода и расхода буџета општине Сокобања за месец јул 2010. године на следећој страни.


ddd