Семинар „Увод у општински ГИС“

У просторијама општине Сокобања у периоду 31.10.-01.11.2011. одржан је семинар „Увод у општински ГИС“  за запослене у општинској управи општине Сокобања и јавним предузећима ЈКП „Напредак“ и Дирекцији за урбанизам и изградњу Сокобања. Семинар су водили еминентни предавачи из ове области, Виктор Вељовић и Јожеф Чипа.

Овај семинар је једна од активности пројекта „Унапређење капацитета општине Сокобања у области урбаног планирања и управљања - успостављање ГИС-а и центра за дозволе“ . Наведени пројекат је део пакета подршке општинама из програма „Exchange 3“ који финансира ЕУ и не представља финансијску подршку, већ директну техничку подршку одабраним општинама прилагођену и усмерену на актуелне приоритете и конкретне потребе јединица локалне самоуправе.  Од приспелих 26 предлога пројеката, 6 најбоље оцењених пројеката, међу којима је и пројекат општине Сокобања,  је одобрено за реализацију.
Циљ пројекта је пружање бољих услуга грађанима кроз унапређење пословања и ефикасности процеса издавања грађевинских дозвола на општинском нивоу. Предвиђено трајање пројекта је 8 месеци.
ddd