Стручно оспособљавањe незапослених лица – приправника – волонтера

Општинска управа Сокобања у сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Зајечар, испостава Сокобања расписује Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица VII степена стручне спреме, у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагања приправничког односно стручног испита.
 КОМПЛЕТАН ТЕКСТ КОНКУРСА (pdf format)
Обрасци за пријављивање (pdf format)

Заинтересовани послодавци достављају тражену документацију на адресу Националне службе за запошљавање – Филијала Зајечар, испостава Сокобања, ул. Немањина бб.
Додатне информације и обавештења у вези са конкурсом могу се добити у НСЗ Филијала Зајечар, испостава Сокобањана телефон 018/830-654.

Конкурс је отворен од дана објављивања ( 27.05.2011.год.) до утрошка расположивих финансијских средстава.
ddd