Увећана једнократна новчана помоћ за новорођенчад

На седници Скупштине општине Сокобања одржаној 29.12.2011. године, одборници су већином гласова усвојили "Одлуку о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену децу".
 
Право на доделу једнократне имају сва новорођена  деца чији родитељи, као и дете, имају пребивалиште на територији општине Сокобања.

Висина једнократне новчане помоћи утврђује се у износу од:

20.000,000 динара за прво новорођено дете по реду рођења;
25.000,000 динара за друго новорођено дете по реду рођења;
30.000,000 динара за треће новорођено дете по реду рођења и свако наредно дете по реду рођења;
ddd