Увид у бирачки списак

На основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике, (“Сл. гласник РС” 8/2014),    члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС” бр. 104 и 99/11) и главе IV тачка 10. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку  (“Сл. гласник РС” 15/12),  Општинске управе општине Сокобања даје
     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Председник   Републике Србије  је дана 29.01.2014. године  донео Одлуку о расписивању избора за народне посланике, (“Сл. гласник РС” 8/2014) , за 16. март 2014. год.

Сваког радног дана од 7,00 часова до 15,00 часова, суботом од 8,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Сокобања канцеларија бр.22, грађани са пребивалиштем на територији општине Сокобања могу извршити увид у Јединствени бирачки списак – део за територију општине Сокобања, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, подношењем захтева  уз важећу личну карту која се подноси на увид надлежном лицу и уз остале потребне доказе.

Од проглашења изборне листе право на увид у део Јединственог бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.
Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници www.drzavnauprava.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
Сви грађани који стичу пунолетство закључно са 16.03.2014. године, а имају пребивалиште на територији општине Сокобања, имају право да се упишу у бирачки списак.

Право да бира посланике  Народне скупштине Републике Србије и да буде биран за посланика има пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији.

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија а боравиште на територији општине Сокобања) имају  бирачко право на изборима  за посланике Народне скупштине Републике Србије и исти могу извршити увид у  Јединствени бирачки списак – део за територију општине Сокобања и тражити упис, брисање измену, допуну или исправку  Јединственог бирачког списка уз приказ потврде о пријави пријаве боравишта и легитимације расељеног лица.

Најкасније пет дана пре закључења Јединственог  бирачког списка грађани могу поднети захтев Општинској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи или иностранству.

Бирачки списак биће доступан грађанима за промене до 28.02.2014. године, када се и закључује у 24,00 часа.

Након закључења јединственог бирачког списка Министарство надлежно за послове управе врши све промене у бирачком списку( упис, брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеном законом све до 72 часа пре дана одржавања избора.

Захтев за вршење промена у Јединственом бирачком списку подноси се Министарству, односно Општинској управи општине Сокобања.
ddd