Јавна расправа за Одлуке СО Сокобања - децембар 2011.

 Заказује јавна расправа ради консултовања грађана око утврђивања радних верзија Одлука које ће бити предмет усвајања на седници Скупштине општине Сокобања у децембру месецу и то (Могуће је преузети одлуке у ПДФ формату):

 

-радна верзија Одлуке о буџету општине Сокобања за 2012 годину;

-радна верзија Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања;

-радна верзија Одлуке о локалним административним таксама;

-радна верзија Одлуке о вредности бода за обрачун накнаде грађевинског земљишта за 2012 годину;

-радна верзија Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката;

-радна верзија Одлуке о давању у закуп пословног простора на територији општине Сокобања;

-радна верзија Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси;

-радна верзија Одлуке о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сокобања;

-радна верзија Одлуке о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену децу.


Јавна расправа ће се одржати дана 07. 12. 2011. године (среда) у великој сали Скупштине општине Сокобања (изнад ватрогасног) са почетком у 17 часова.

 

Заинтересовани могу извршити увид у радне верзије и дати своје сугестије у писаној форми до 05. 12. 2011. године, преко писарнице Општинске управе општине Сокобања, послати e-mail на: info@opstinasokobanja.com, или на јавној расправи.

 

Све сугестије и предлоге разматраће Комисија за буџет и финасије Скупштине општине Сокобања и Општинско веће општине Сокобања.

 

Позивају се сви заинтересовани грађани, представници удружења грађана и средстава јавног информисања да учествују у јавној расправи.

 

СЕКРЕТАР СО-е

Милетић Александра

ddd