Јавни позив за јачање инвентивности

Република Србија - Министарство економије и регионалног развоја расписује Jавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Mерe подршке малим и средњим предузећима и предузетницима за јачање иновативности. Oпшти циљ Мере јесте подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа, предузетника и задруга (у даљем тексту МСПП) у иновативност ради повећања конкурентности.

Комплетан текст Јавног позива.
ddd