Oпштина Сокобања и општина Вршец (Бугарска) започеле пројекат прекограничне сарадње

ЦБЦ

20.05.2019.

Две прекограничне општине, Сокобања и Вршец, у  оквиру ЕУ финансираног Програма ИПА прекограничне сарадње, покренуле су реализацију пројекта "Унaпрeђeњe зимскe туристичкe пoнудe у Сoкoбaњи и Вршeцу: Зимскa прeкoгрaничнa турa Вршeц - Сoкoбaњa".

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање привремених објеката  за продају бижутерије и сувенира као и издавање места за постављање садржаја за дечији забавни и спортски програм

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката  и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19) , Председник општине Сокобања расписује:

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање места у Озрен башти у Сокобањи за постављање монтажних објеката  за продају сувенира

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19)  означених у Графичком прилогу број 1.

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање места на Платоу код „Старог Завода“ у Сокобањи,

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19)  означених у Графичком прилогу број 7.

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места на Мермерном шеталишту у Сокобањи

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19)  означених у Графичком прилогу број 4.

ddd

ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места у Озрен башти у Сокобањи

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19)  означених у Графичком прилогу број 1.

ddd

Применом нових технологија до уштеде времена и укидања шетања од шалтера до шалтера

Општинска  управа општине Сокобања је у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу поставила 2  ПОС терминала и то у просторијама услужног центра (шалтер сали) и  у канцеларији локалне пореске администрације.

ddd

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА

ОПШТИНА СОКОБАЊА

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

23.05.2019. године Одлука о додели средстава ОВДЕ

23.04.2019. године Решење о именовању Комисије ...ОВДЕ

ddd