Пројекат Мониторинга (праћења) квалитета воде акумулације Бован

Општине Сокобања и Алексинац,  у сарадњи са Универзитетом у Београду – Институтом за мултидисциплинарно истраживање, уз подршку  EU COST  NETLAKE 2013-2016 акције и GLEON (Global Lake Environmental Observer Network – под окриљем NSF – Националне научне фондације Сједињених Амерички
ddd

Пројекат општине Сокобања "Транспарентна управа, добра управа"


Учeшћe jaвнoсти у прoцeсу изрaдe oдлукa и плaнoвa  прeдстaвљa jeдaн oд тeмeљних принципa дoбрe дeмoкрaтскe прaксe и дoбрoг упрaвљaњa лoкaлнoм зajeдницoм кoje je тeмeљ oдрживoг рaзвoja.
 
ddd

Одржана Свечана седница СО Сокобања

Поводом Дана општине Сокобања, свечана седница СО Сокобања одржана је у петак, 19. јуна 2015. године у хотелу Моравица са почетком од 12 часова.

Свечану седницу је отворила Снежана Радовановић, председница Скупштине Општине Сокобања и том приликом је поздравила све присутне и захвалила им што су својим доласком указали поштовање и увеличали свечаност општине Сокобања.
ddd