ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД
ddd

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 16 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/2016), Општинска управа општине Сокобања - Одељење за финансије и наплату јавних прихода, доноси

ddd

X МОТО СКУП У СОКОБАЊИ

У сарадњи са локалном самоуправом општине Сокобања, Мото клуб „Фалконс“ („Falcons“) организује јубиларни десети мото скуп.
Манифестација ће бити одржана на фудбалском терену иза хотела „Здрављак“ и почиње 30. јуна 2017. године у 21 час концертом музичке групе Атомско склониште.
ddd