ЈАВНИ УВИД У ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ (ЛАПЕЕ)

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЈАВНОМ УВИДУ У
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ (ЛАПЕЕ)

ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈАМА  БР.9 И БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 24.11.2016.ГОД. ДО 08.12.2016. ГОД.
ddd

Општини Сокобања додељена средства за припрему инфраструктурних пројеката

Министарство привреде, је након спроведеног јавног позива, донело одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р е пу б л и к а  С р б и ј а
Општина Сокобања
Општинска управа
БРОЈ: 320-179/2016
Датум:29.08.2016. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ddd

Јавни увид - Пројекат за изградњу и реконструкцију локалног цевовода

Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА за изградњу и реконструкцију локалног цевовода за дистрибуцију воде на к.п.бр. 5761, 5118, 5119, 5120, 5772, 4718 и 5769 у КО Сокобања

ddd

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Попис незаконито изграђених објеката вршиће се према програму пописа, а према зонама целина у периоду од 01.08. – 09.10. 2016. године.


Катастарска општина Сокобања подељена је у 6 (шест) зона. На територији Општине Сокобања налази се 25 села.

ddd