Реализација буџета

Јул 2010.

Реализација буџета за месец јул 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 30.07.2010. =135.716.102,79 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 30.07.2010. = 135.312.251,89 динара

Понедељак
ddd

Јун 2010

Реализација буџета за месец јун 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 30.06.2010. = 113.570.501,75 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 30.06.2010. = 121.578.762,54 динара

Понедељак
ddd

Maj 2010.

Реализација буџета за месец мај 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 31.05.2010. = 90.532.477,06 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 31.05.2010. = 90.790.698,40 динара

Понедељак
ddd