Реализација буџета

Март 2011.

Реализација буџета за месец МАРТ 2011. године.

Укупни приходи од 01.01.2011. до 31.03.2011. =  58.305.256,16 динара
Укупни расходи од 01.01.2011. до 31.03.2011. =  52.693.072,81 динара

ddd