Реализација буџета

Јул 2010.

Реализација буџета за месец јул 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 30.07.2010. =135.716.102,79 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 30.07.2010. = 135.312.251,89 динара

Понедељак
ddd

Јун 2010

Реализација буџета за месец јун 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 30.06.2010. = 113.570.501,75 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 30.06.2010. = 121.578.762,54 динара

Понедељак
ddd

Maj 2010.

Реализација буџета за месец мај 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 31.05.2010. = 90.532.477,06 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 31.05.2010. = 90.790.698,40 динара

Понедељак
ddd

Aприл 2010.

Реализација буџета за месец април 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 30.04.2010. = 69.269.881,23 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до30.04.2010. = 69.641.424,56 динара

Понедељак
ddd

Март 2010.

Реализација буџета за месец март 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 31.03.2010. = 50.082.552,94 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 31.03.2010. = 50.435.997,98 динара

Понедељак
ddd

Фебруар 2010.

Реализација буџета за месец фебруар 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 26.02.2010. = 32.713.172,41 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 26.02.2010. = 32.577.750,58 динара
Понедељак
ddd

Jaнуар 2010.

Реализација буџета за месец јануар 2010. године.

Укупни приходи од 01.01.2010. до 29.01.2010. = 13.348.820,47 динара
Укупни расходи од 01.01.2010. до 29.01.2010. = 12.868.204,01 динара

Понедељак
ddd