Реализација буџета

Октобар 2011.

ализација буџета за месец ОКТОБАР 2011. године.

Укупни приходи од 01.01.2011. до 29.10.2011. = 225.656.626,80 динара
Укупни расходи од 01.01.2011. до 29.10.2011. = 22.4245.644,80 динара

ddd

Август 2011.

Реализација буџета за месец АВГУСТ 2011. године.

Укупни приходи од 01.01.2011. до 31.08.2011. = 174127322,30 динара
Укупни расходи од 01.01.2011. до 31.08.2011. = 174876937,80 динара

ddd