Jaвне набавке у 2009. години

Jaвне набавке, позиви и обавештења
ddd
Датум Опис Документа
05.10.2009. Конкурсна документација за јавну набавку контејнера за прикупљање ПЕТ амбалаже - ЈКП НАПРЕДАК документација
05.10.2009. Јавнa набавка пресе за пресовање ПЕТ амбалаже и алуминијумске амбалаже - ЈКП Напредак  документација
20.10.2009. Студија оправданости са идејним пројектом главног одводног фекалног колектора Сокобање  документација
20.10.2009. Јавни позив за зимско одржавање локалних путева у 2009/2010. години  документација
27.08.2009. Јавни позив за јавну набавку за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Сокобањи  документација
27.08.2009. Јавни позив за јавну набавку радова на изградњи канализационе мреже преко реке Моравице у Општини Сокобања  документација
27.08.2009. Јавни позив за јавну набавку радова на санацији и адаптацији балнеолошке амбуланте Дома Здравља Сокобања документација
06.08.2009.  Јавна набавка мале вредности услуге израде претходне Студије оправданости са генералним пројектом за водоснабдевање општине Сокобање  документација
06.08.2009.  Јавна набавка мале вредности услуге израде Студије оправданости са идејним пројектом главног одводног фекалног колектора Сокобање  документација
06.08.2009.  Јавна набавка мале вредности услуге израде Студије оправданости са идејним пројектом постројења за пречишћавање отпадних вода Сокобање  документација
23.07.2009. Јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта   документација
10.07.2009. Набавка рачунарске опреме за потребе Волонтерског центра општине Сокобања документација
08.07.2009. Набавка и уградања котла на чврсто гориво у Дечијем вртићу „Буцко” у Сокобањи документација
06.07.2009. Јавна набавка мале вредности - услуга израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Генералног плана Општине Сокобања на животну средину документација
26.06.2009. Јавна набавка мале вредности за изградњу универзалног спортског терена у ОШ „М.Михаило” у Јошаници - Сокобања   документација
25.06.2009. Јавни позив за прикупање понуда за јавну набавку радова на уклањању бесправно изграђених објеката на територији Општине Сокобања документација
15.06.2009. Понављање набавке канцеларијског и штампаног материјала за потребе ОУ Сокобања документација
28.05.2009. Јавна набавка мале вредности за снабдевања Дечјег вртића „Буцкo” у Сокобањи прехрамбеним производима за потребе исхране деце у 2009. документација
14.05.2009. Набавка канцеларијског и штампаног материјала за потребе ОУ Сокобања документација
14.05.2009. Набавка средстава за кухињу и хигијену за потребе ОУ Сокобања документација
04.05.2009. Понављање Набавка радова за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама у Сокобањи - Дирекција за урбанизам и изградњу документација
22.04.2009. Понављање набавке радова за уређење излетишта - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања документација
15.04.2009. Набавка радова за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на улицама у Сокобањи - Дирекција за урбанизам и изградњу документација
15.04.2009. Набавка радова за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама у Сокобањи - Дирекција за урбанизам и изградњу документација
08.04.2009. Набавка радова за асфалтирање ударних рупа на улицама у Сокобањи за 2009. годину - Дирекција за урбанизам и изградњу документација
08.04.2009 Јавна набавка за погонско гориво за потребе ЈКП „Напредак” Сокобања документација
07.04.2009. Набавка радова за уређење излетишта - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања документација
07.04.2009. Набавка озвучења - Организација за туризам културу и спорт Сокобања документација
03.04.2009. Набавка рачунарске опреме за потребе ТИС-а документација
31.03.2009. Јавна набавка мале вредности - израда бежичне мрежне инфраструктуре документација
30.03.2009. Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора у ул. Трг Ослобођења - ОТКС Сокобања оглас
 30.03.2009.  Поступак избора туристичке агенције за организацију и извођење једнодневне екскурзије за децу предшколског узраста на релацији Сокобања-Београд-Сокобања - Вртић „Буцко” Сокобања  оглас
24.03.2009.  Јавна набавка - Одржавање парковског мобилијара - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања документација 
 24.03.2009. Јавна набавка - Одржавање градских фонтана - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања  документација
17.03.2009. Јавна набавка - Одржавање излетишта - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања документација
17.03.2009. Јавна набавка - Одржавање јавне расвете - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања
ВАЖНО: Јавно отварање понуда 27.03.2009. у 12.30 сати
документација
  Појашњење конкурсне документације за одржавање јавне расвете документација
16.03.2009. Туристички информациони систем Известај о прегледу приспелих понуда Одлука о додели уговора о јавној набавци
03.03.2009. Јавна набавка за услуге - превоз угља на територији општине Сокобања за 2009 годину - Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања документација
11.02.2009. Реализација курса енглеског језика
Реализација курса енглеског језика за раднике општинске управе Општине Сокобања у оквиру пројекта ГТЗ Локални економски развој у региону Дунава
 
Наруџбеница
10.02.2009. Туристички информациони систем

Предмет набавке је израда туристичког информационог система Сокобања, која обухвата организацију, дизајн (идејно решење), систем за безбеђивање садржаја (предлог и израда ) са Флеш анимацијама, фотографијама и могућношћу коришћења више језика. Туристички информациони систем Сокобања би се дефинисао као више целина и то: Веб портал, Е_портал информационог система који bи имао улогу евиденције туриста, резервације места, повезивање гост-хотел, гост-туристичка организација-хотел, наплата услуга и боравишних такси и модул за анализу и извештавање по различитим критеријума из база података дефинисаних у модулу Е_портала које су намењени свим релеватним субјектима на нивоу Сокоbање а у циљу бољег и успешнијег управљања туристичким потенцијалима града. Пласман на претраживачима: Google, Yahoo, Krstarica.
документација

ddd