Е-брошура "Водич за издавање грађевинских дозвола"


Одељење за локални економски развој општине Сокобања је у оквиру пројекта „Унапређење капацитета општине Сокобања у области урбаног планирања и управљања - успостављање ГИС-а и центра за дозволе“, креирала електронску верзију водича за процес издавања грађевинских дозвола. 

Наведени пројекат је део пакета подршке општинама из програма „Exchange 3“ који финансира ЕУ и не представља финансијску подршку, већ директну техничку подршку одабраним општинама прилагођену и усмерену на актуелне приоритете и конкретне потребе јединица локалне самоуправе. 
Циљ пројекта је пружање бољих услуга грађанима кроз унапређење пословања и ефикасности процеса издавања грађевинских дозвола на општинском нивоу.
ddd