Информатор о раду органа општине Сокобања

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду
Информатор се први пут објављује и израђен као заједнички Информатор о раду органа општине Сокобања и то : Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Општинске управе.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАТОР

Информатор је сачињен на основу података достављених од стране органа Општине и организационих јединица Општинске управе
Информатор се налази на веб-сајту општине Сокобања : www.opstinasokobanja.com
Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Миловановић Славица.
Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
- адреса: ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања
- телефон: 018/830-173
ddd