КОНКУРС за финансирање најбоље волонтерске омладинске акције

Конкурс за финансирање најбоље волонтерске омладинске акције „МЛАДИ СУ ЗАКОН" намењен је младима старости од 15 до 30 година са циљем да им се омогући активно укључивање у процес израде закона и спровођења Националне стратегије за младе. Овим конкурсом остварује се директан допринос младима у локалној средини. Пружа им се могућност да се активније укључе у друштвсх укажу на потребе младих у својој средини и дрпринесу решавању уочених потреба. Конкурс је отворен од 12. августа до 20. септембра 2010. године. Све додатне информације можете добити преко веб адресе www.toc.rs или на е-маил: konkurs@toc.rs или телефоном 019 441091 и 069 4441091.

ddd