Конститутивна седница новог сазива Скупштине општине Сокобања


Конститутивна седница новог сазива Скупштине општине Сокобања одржана je у петак, 8. јуна.
На овој седници потврђени су мандати одборницима након спроведених локалних избора одржаних 6. маја, а затим су, између осталих тачака дневног реда, тајним гласањем изабрани председник Скупштине општине и његов заменик.Конститутивну седницу, којој je присуствовало свих 30 одборника, отворила je председник СО Сокобања у претходном сазиву Сања Кнежевић. Поступајући по Пословнику, даље вођење Скупштине препустила је најстаријем одборнику, др Данки Никодијевић (СПС-ПУПС-ЈС).  У даљем раду седнице њеој  су помагала два најмлађа одборника са прве две изборне листе које су добиле највише гласова, Огње Милошевић  (ДС) и Игор Михаиловић (СПС-ПУПС-ЈС).

Уследила је заклетва којом су се нови одборници обавезали да ће се придржавати Устава, закона и Статута општине, да ће часно и непристрасно вршити функцију одборника и руководити се интересима грађана општине Сокобања.Након тога  уследио је избор председника СО. Економиста Снежана Радовановић била је једини кандидат.


Тајним гласањем она је изабрана са 19 гласова (СПС-ПУПС-ЈС).  За заменика председника СО гласање je такође било тајно. Једини кандидат био je Зоран Живановић (ДС).  Он je изабран са 20 гласова. За секретара Скупштине изабрана је Александра Милетић, која је и у претходном мандату обављала исту функцију. 


.

ddd