Општина Сокобања у пројекту "GIZ IMPACT"

Општина Сокобања ушла је у ужи избор од 15 општина  у Србији на конкурсу пројекта  „GIZ-IMPACT- управљање отпадом и отпадним водама у општина у Србији“ . На Конкурс, који је расписан током јула 2012, јавило се преко 60 општина са мање од 30.000 становника (једн од услова Конкурса). Након достављања потребне документације и статистичких података од стране Одељења за локални економски развој и ЈКП „Напредак“, евалуациони тим „GIZ IMPACT“ пројекта посетио је Сокобању током септембра и на лицу места се упознао са техничким и људским капацитетима општине Сокобања. 

У питању је пројекат који за општи циљ има унапређење услуга у изабраним општинама у сектору пречишћавања отпадних вода и управљања отпадом према захтевима ЕУ. Пројекат ће у првој фази сарађивати са петнаест пилот општина које ће проћи процес обуке и евалуације у трајању од три месеца. Пројекат се финансира у склопу билатералне сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке.

Након овог периода биће селектирано пет локалних самоуправа које ће наставити активности до краја 2014.године, како би се ојачали њихови технички, административни и организациони капацитети за примену одрживих технологија за третман отпада и отпадних вода. У случају одобравања друге фазе пројекта активности ће се наставити до краја 2017.год.
ddd