"Подина" и "Ловачки дом" међу „Топ 10 туристичких инвестиција у прекограничном региону “Видин – Зајечар – Бор”Пројекти „Спортско рекреациони комплекс Подина" и „Ловачки дом - Врело" представљени су на презентацији потeнцијалних инвестиција у области туризма у прекограничном региону, која је одржана у Софији 20.11.2013. под називом "Топ 10 туристичких инвестиција у прекограничном регион Видин - Зајечар - Бор".


Презентација је приређена у оквиру пројекта "Иницијатива за развој и привлачење инвестиција у туризму" - ТИДА који финансира Европска унија кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

У оквиру презентације у Софији, представници Општина прекограничног региона Видин-Зајечар- Бор потписали су Протокол о сарадњи за привлачење инвестиција у туризму у заједничком прекограничном региону. Протокол је, испред Општине Сокобања потписала Снежана Радовановић, председник Скупштине Општине Сокобања. Потписници протокола на тај начин сагласили су се да ће успоставити ефикасно и одрживо прекогранично партнерство у промоцији инвестирања у туризму и унапредити везе измедју локалне-регионалне пословне заједнице, јавног сектора и предузетништва.
Идејна решења за за горе наведене пројекте, на презентацији у Софији, представио је Ивица Насковски, у име Одељења за привреду и локални економски развој Општине Сокобања, као члан делегације ОпштинеСокобања коју су предводили Бобан Илић, заменик председника ОпштинеСокобања и Снежана Радовановић, председница Скупштине Општине Сокобања.

Као „Топ 10 туристичких инвестиција у прекограничном регион Видин - Зајечар - Бор", презентовани су и пројекти "Адреналински парк - Павиљон"- Зајечар, "Дунавски бисер" из Неготина, "Туристички пункт Козарница" и "Ргошка бањица" из Књажевца. Партнери из Бугарске представили су своје пројекте "Дунавски парк Видин - Калафат"- Видин, "Туристички комплекс за вински туризам "- Ново Село, "Ски центар подно Миџора"- Чупрене и "Еколошко село - Мадона" село Чифлик код Белоградчика.
Пројекат "Иницијатива за развој и привлачење инвестиција у туризму", реализује РАРИС - Регионална Агенција за развој источне Србије у сарадњи са Привредном комором Видина из Бугарске. Пројекат се финансира ЕУ средствима у оквиру ИПА Програма Прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Општи циљ пројекта је да промовише одрживи развој и повећану конкурентност кроз валоризацију туристичких потенцијала са обе стране границе.

Пројекат доприноси одрживом друштвено-економском развоју пограничне области, циљу који се налази у Програмској стратегији, у регионалним и локалним стратешким документима. Туризам је одабран због атрактивности ове пограничне регије, са Дунавом, планинама, бањама, богатим културним наслеђем и природним лепотама.
Посебни циљ пројекта је јачање локалних капацитета за привлачење инвестиција у туризму у Видинској, Борској и Зајечарској пограничној области. У току припреме пројекта, заједнички пројектни тим је постигао договор са локалним и регионалним заинтересованим странама да помогне да 10 потенцијалних туристичких инвестиционих пројеката, везаних за туризам на Дунаву, зимски туризам, рурални туризам и здравствени/бањски туризам стигне до потенцијалних инвеститора у земљи и ностранству.
ddd