Свечана додела рециклажних контејнера у школама у СокобањиСвечана додела рециклажних контејнера у школама у Сокобањи: СШ ‚‚Бранислав Нушић‚‚  и ОШ ‚‚Митроплит Михајло‚‚ одржла се у понедељак 09. децембра 2013. од 13:00 до 14:00 часова у улици Митроплита Михајла 5. Дешавање је уједно и најава такмичења школа у прикупљању отпада у 2014. и 2015. години.

Циљеви програма су допринос процесу промене јавне политике заштите животне средине на локалном нивоу према ЕУ стандардима, уз заступање родне равноправности.

Постизање међуопштинског  консензуса у примени модела сакупљања и одношења рециклажне сировине из свих основних школа на општини Сокобања, Београдској општини Врачар и граду Врању.

Пројектне Иницијативе имају за циљ да подстакну становништво на одговорнији однос према отпаду, и на поступање са отпадом на одржив начин, као што је смањење отпада на извору, поновно коришћење отпада, рециклажа или одлагање отпада на безбедан начин.

Кроз програм такмичења 2014. и 2015. циљ је да се код  локалног становништва створи осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, обезбеде тачне и потпуне информације управљања отпадом, промовишу принципи одрживог развоја, подузимају подстицајне мере и партнерство јавног и приватног сектора у управљању отпадом.

Одрживи начини сарадње између цивилног друштва, невладиних организација, школа, факултета, локалне самоуправе кроз унапређење и развој у области заштите животне средине и обновљивих извора енергије.

Образовање и развијање јавне свести и унапређење приступа јавности информацијама о заштити животне средине и обновљивим изворима енергије и друштвено одговорног предузетништва.

Јачање капацитета и стручно усавршавање просветних радника у области заштите животне средине и одрживог развоја, за стицање професионалних компетенција у примени савремених метода рада у настави и ваннаставним активностима.


Резултати програма су увођење наменских контејнера за рециклабилне материјале у школе И школска дворишта чиме се омогућава примену постојећих законских оквира од стране локалних власти.

Битан резултат постигнутог консензуса је и остварење права на новчану накнаду коју школе стичу уступањем отпадне сировине коју преузима уговорени привредни комунални субјект.

Издато је 30 сертификат наставницима две Сокобањске школе за положену акредитовану обуку БР. 641 у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2013/2014. годину.


Говорници на додели рециклажних контејнера били су Драгана Трифуновић, директорка ОШ „Митрополит Михајло“, Димитрије Лукић, председник општине Сокобања, Биљана Вицковић, директор удружења Октопус, Саша Дрљача, директор Јавно комуналног предузећа „Напредак” и Ивана Радосављевић, канцеларија за младе Сокобања.


Програм пресс конференције поводом поставеке рециклажних контејенра у основној и средњој школи у Сокобањи, завршна је активност деветомесечног програма националне еколошке кампање под називом “Рециклирај баш, уради шта знаш” у 2013. години, која се кроз низ повезујућих активности спроводи средствима СЕНСЕ програма који реализује Регионални центар за животну средину. Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (СИДА) и Теленор фондације у организацији удружења Октопус, МОДУС и ЦДОП уз подршку Шведске амбасаде, и придружену партнерску подршку Београдске општине Врачар, града Врања и Панчева, као и општине Сокобања, института ’’Михаило Пупин’’ и Метрополитан Универзитета из Београда. Програм се наставља такмичарским активностима основне и средње школе у 2013. и 2014 години у прикупљању одпадне пет амбалаже и папира. Одељење које сакупи највећу количину отпада, освојиће наградну ексурзију у Будимпешту, Праг или петодневно летовање на мору.   

ddd