Усвојен буџет општине Сокобања за 2014. годину

У петак, 20.12.2013. године, на 16 седници Скупштине општине Сокобања, којом је председавала председница СО Сокобања Снежана Радовановић, усвојен је буџет општине Сокобања за 2014. годину.

Основну структуру Одлуке о буџету општине Сокобања за 2014. годину представља Општи део и Посебни део у којем су утврђени укупни приходи и примања по врстама и изворима и укупни расходи и издаци по наменама и корисницима. Укупно планирани приходи општине Сокобања су 576.650.720,00 РСД, док планирани расходи износе 612.296.928,00 РСД. Комплетан документ усвојеног буџета можете преузети на следећeм линку.
ddd