Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације општине Сокобања

 ОБАВЕШТЕЊЕ


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОРГАНИЗУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВИТНУ СРЕДИНУ, ДАНА 15. 04. 2011. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА, У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ( ИЗНАД ВАТРОГАСНОГ) У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66. ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНАСКИХ ДОКУМЕНАТА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР 31/10 И 69/10).


 

ПОЗИВАЈУ СЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ, ПРЕДСТАВНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДСТАВНИЦИ ПОЛИТИЧКИХ И РУКОВОДЕЋИХ СТРУКТУРА ДА ПРИСУСТВУЈУ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАЦРТА ПЛАНА И УПОЗНАЈУ СЕ СА САДРЖАЈЕМ ИСТОГ.

 

У СОКОБАЊИ, ДАНА 05.04.2011.ГОДИНЕ


 


 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ddd