Јавна расправа - Одлуке СО Сокобања за 2014. годину

Заказује се јавна  расправа  ради консултовања грађана око утврђивања   радних верзија Одлука које ће бити предмет усвајања на седницама Скупштине општине Сокобања до краја 2013. године и то:
 
-Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Сокобања;
-Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сокобања;
-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Сокобања;
-Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретностима на територији општине Сокобања;
-Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сокобања;
-Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Сокобања;
-Одлукa о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања;
-Одлука о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката.
-Одлука о локалним административним таксама;
-Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сокобања.
 
Јавна расправа ће се одржати дана 18. 11. 2013. године (понедељак) у великој сали Скупштине општине Сокобања (изнад ватрогасног) са  почетком у 16,00 часова.
Све радне верзије поменутих одлука објављене су на сајту општине Сокобања www. оpstinasokobanja.com и истакнуте су на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, у згради Скупштине општине Сокобања.
Заинтересовани могу извршити увид  у радне верзије и дати своје сугестије у писаној форми до 17. 11 2013. године, преко писарнице Општинске управе општине Сокобања, послати e-mail на:  info@opstinasokobanja.com,  или на јавној расправи.
Све сугестије и предлоге разматраће Комисија за буџет и финасије Скупштине општине Сокобања и Општинско веће општине Сокобања.

Позивају се сви заинтересовани грађани, представници удружења грађана и средстава јавног информисања да учествују у јавној расправи.


ПРЕУЗМИТЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ОДЛУКА

ddd