Број и структура запослених

Укупни платни фонд (податак за МАЈ 2014. године) - 3.401.424.95 динара

Структура - врста радног односа Број
Заснован радни однос на неодређено време 39
Заснован радни однос на одређено време 7
Изабрана лица 3
Постављена лица 5
УКУПНО 54

Напомена: више о врстама радног односа сазнајте на следећем линку
ddd