Дечији вртић „Буцко”

Митрополита Михајла 16
18230 Сокобања

http://www.vrticbucko.com/

Кратак опис делатности:

Друштвена брига о деци

Тел./Фаx: 018/830-249

e-mail: vrticbucko@open.telekom.rs

Директор: 
Жиро рачун: 840-539661-75
ПИБ: 100880616

ddd