Јавно комунално предузеће „Напредак”

Хајдук Вељкова 22
18230 Сокобања

 

 

Кратак опис делатности:

Одржавање водовода и канализације, извоз и депоновање смећа, гробље, пијаца, производња и дистрибуција воде, прерада отпадних вода, одржавање зелених површина ...
 

Сагласност - Oдлука о висини паушала - услуга испорука воде ОВДЕ 25.03.2019. године

Сагласност - Oдлука о ценама воде за пиће, канализације  и изношења смећа  ОВДЕ 25.03.2019. године

 

 

У складу са Чланом 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) Општина Сокобања објављује:
28.01.2019. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА


У складу са Чланом 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11, 46/14) Општина Сокобања објављује:
23.01.2018. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА


23.10.2017. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа  „Напредак“ Сокобања


01.12.2015. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА01.12.2014 ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О :

-ЦЕНАМА  ДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
- ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И ВАШАРСКИХ ТАКСИ
- ЦЕНАМА ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА И ТАКСИ
- ЦЕНАМА УСЛУГА ВОЗИЛИМА ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА
- ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
- ЦЕНАМА ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ГРАДСКОЈ ДЕПОНИЈИ, ПЕЦАЊУ НА РИБЊАКУ И ХВАТАЊУ ПАСА И МАЧАКАИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП НАПРЕДАК ЗА 2011 ГОДИНУ (pdf/zip)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012 годину

Тел./Фаx:
018/830-670, 018/830-977, 018/833-222

e-mail: info@jkp-napredak.rs

www.jkp-napredak.rs

 

 

Директор: Саша Дрљача

Жиро рачун: 235-40050-32
ПИБ: 100691606

ddd