Измена Плана јавних набавки

09.05.2019. године - Преузми План јавних набавки ОВДЕ

15.05. 2019. године Исправка техничке грешке - Преузми План јавних набавки ОВДЕ

 

10.06.2019. године Исправка техничке грешке -
Преузмите план јавних набавки ОВДЕ

ddd