Јавна набавка 35/19 НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ У СОКОБАЊИ
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.10.2019. године
Позив за подношење понуда: ОВДЕ 08.10.2019. године

ddd