Јавни оглас за постављање уређаја за продају печеног кестена и кукуруза продају помфрита и палачинки и постављање монтажних садржаја за дечији забавни и спортски програм

31.05.2018. Обавештење о неуспелом јавном надметању ОВДЕ

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима (,,Службени лист општине Сокобања,, број 32/17 и 15/18) Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања(,,Службени лист општине Сокобања,, број 32/17) и Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања(,,Службени лист општине Сокобања,, број 3/18 и 15/18) означених у графичком прилогу број 4, локација број 1 и 2 улица Светог Саве -плац бившег АМД, Председник општине Сокобања расписује:
- ЈАВНИ ОГЛАС -
у улици Светог Саве - плац бившег АМД,  за постављање уређаја за продају печеног кестена и кукуруза, продају помфрита и палачинки и постављање монтажних садржаја за дечији забавни и спортски програм,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18 и 15/18) означених у графичком прилогу број 4, локација број 1  и 2 – улица Светог Саве -плац бившег АМД и то за следећа места:

Површина локације:

Локација број 1 – улица Светог Саве - плац бившег АМД
– место број 5 површине до 70м2--  означено у графичком прилогу са ЗП1.

– место број 6 површине до 290м2- означено у графичком прилогу са ЗП2.

– место број 7 површине до 400м2- означено у графичком прилогу са ЗП3.

– место број 8 површине до 110м2- означено у графичком прилогу са ЗП4.

– место број 9 површине до 160м2- означено у графичком прилогу са ЗП5.

– место број 10 површине до 60м2- означено у графичком прилогу са ЗП6.

– место број 11 површине до 30м2- означено у графичком прилогу са ЗП7.

– место број 12 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП8.

– место број 13 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП9.

– место број 14 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП10.

– место број 15 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП11.

– место број 16 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП12.

– место број 17 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП13.

– место број 18 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП14.

– место број 19 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП15.

-Локације ће се издавати за период од 01.06.2018. до 31.08.2018. године путем јавног надметања;
-Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити мањи од 3 месеца;

Почетне цене за локације под бредним  бројем 1 улица Светог Саве -плац АМД
- Место број 5 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП1.
Почетна цена за место бр.5  износи 239,00 динара по м2 месечно, односно 16.730,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18)
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 16.730,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


     -    Место број 6 површине до 290м2- означено у графичком прилогу са ЗП2.
Почетна цена за место бр.6 износи 59,75 динара по м2 месечно,односно 17.327,50 динара месечно и утврђена је  у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18)
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 17.327,50 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;             Место број 7 површине до 400м2- означено у графичком прилогу са ЗП3.
Почетна цена за место бр.7 износи 59,75 по м2 месечно, односно 23.900,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18). 
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 23.900,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


      Место број 8 површине до 110м2- означено у графичком прилогу са ЗП4.
Почетна цена за место бр. 8 износи 239,00динара по м2 месечно,односно 26.290,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18).
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 26.290,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


            Место број 9 површине до 160м2- означено у графичком прилогу са ЗП5.
Почетна цена за место бр.9 износи 59,75динара по м2 месечно, односно 9.560,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18). 
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 9.560,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

             Место број 10 површине до 60м2- означено у графичком прилогу са ЗП6.
Почетна цена за место бр.10 износи 239,00динара по м2 месечно,односно 14.340,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18).
            -Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
-Висина депозита за учешће на надметању је 14.340,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


             Место број 11 површине до 30м2- означено у графичком прилогу са ЗП7.
Почетна цена за место бр.11 износи 239,00динара по м2 месечно,односно 7.170,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18).
-Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
-Висина депозита за учешће на надметању је 7.170,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


      Место број 12 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП8.
Почетна цена за место бр.12 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 ).
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

       Место број 13 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП9.
Почетна цена за место бр.13 износи 239,00динара по м2 месечно,односно 16.730,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за поставњање мањих монтажних објеката (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 и 3/18).
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 16.730,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


Место број 14 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП10.
Почетна цена за место бр.14 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,, Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 )
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;
            Место број 15 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП11.
Почетна цена за место бр.15 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,, Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 )
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


               Mесто број 16 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП12.
Почетна цена за место бр.16 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,, Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 )
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


       Место број 17 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП13.
Почетна цена за место бр.17 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,, Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 )
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


             Место број 18 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП14.
Почетна цена за место бр.18 износи 70.00 по м2 дневно, односно 12.600,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 )
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.600,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;


       Почетне цене за локације под бредним  бројем 2- улица Светог Саве -плац АМД

      Продаја печеног кестена и кукуруза
-                                                                                                                                                            Место  број 1 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са КК1.
Почетна цена за место бр.1 износи 70.00 по м2 дневно, односно 4.200,00 динара месечно и  утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 ) 
           Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
           Висина депозита за учешће на надметању је 4.200,00 динара и она се рачуна за учешће                   на надметању за само једну локацију;


            Место број 2 површине до 2м2 – означено у графичком прилогу са КК2.
Почетна цена за место бр.2 износи 70.00 по м2 дневно, односно 4.200,00 динара месечно и  утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 ) 
           Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;         
– Висина депозита за учешће на надметању је 4.200,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

               Продаја помфрита
             Место број 3 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пф1.
Почетна цена за место бр.3 износи 70.00 по м2 дневно, односно 4.200,00 динара месечно и  утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 ) 
           Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
         Висина депозита за учешће на надметању је 4.200,00 динара и она се рачуна за учешће  на надметању за само једну локацију;

            Продаја палачинки
         Место број 4 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пл1.
Почетна цена за место бр.4 износи 70.00 по м2 дневно, односно 4.200,00 динара месечно и  утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифни број 4. став 1 (,,Службени лист Општине Сокобања,,  бр.32/17 ) 
           Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
           Висина депозита за учешће на надметању је 4.200,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

Локације ће се издавати за период од 01.06.2018. до 31.08.2018. године путем јавног надметања;
Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити мањи од 3 месеца;

Административна такса у износу од 1.633,00 динара за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро рачун: 840-742251843-73, позив на број: 97 10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 22.05.2018. године са почетком у 10.00 сати;

Јавно надметање ће се одржати по истеку последњег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.
Уколико буде поновљеног поступка, оглашавање траје до три дана а јавно надметање врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.

Пријава за јавно надметање мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
2. број локације из графичког прилога за коју се лицитира,
3. уредно пуномоћје у писменој форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежн државни орган;
2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом; ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административна такса);
5. Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;
6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

- Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од стране закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Учесници који излицитирају највиши износ на јавном надметању, након завршеног јавног надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.
Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.
Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, донеће акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.

Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована Решењем од стране Председника општине, бро I 352-110/2018 од 22.03.2018. године.
Пријаве се подносе најкасније до 15.00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 21.05.2018. године, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС  - за издавање места на ,,Плацу бившег Ауто Мото Друштва “ - Комисији за спровођење поступка.
Саставни део Јавног огласа је графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава, о прихватању услова из огласа, и изјава да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом, а исте се могу преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com и писарници општинске управе општине Сокобања.

Графички прилог ОВДЕ

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com


Број:352-259/2018
У Сокобањи 14.05.2018. године


                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                       Исидор Крстић

                                                                                              ______________________
ddd