ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 18. Одлуке о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета  општине Сокобања  (“Сл. лист општине Сокобања”, број 4/14, 24/14) и  Извештаја  Комисије за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Сокобања о  прегледу и оцени приспелих пријава на  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења из буџета за 2018. годину од 02.04.2018. године,  председник Општине Сокобања дана  02.04.2018. године, доноси
.
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2018. ГОДИНИ
.
ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ ОВДЕ
ddd