Набавка мале вредности - рачунар за ушеника ОШ Митрополит Михаило

БР. ЈНМВ 7/11
ddd
Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом добара - рачунар за ученика Основне школе "Митрополит Михаило" број ЈНМВ 7/11.

Наруџбеница се налази на следећем линку НАРУЏБЕНИЦА
ddd