Јавна набавка услуге исхрана у ресторану и услуге смештаја

 

OПШТИНА СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СЛЕДЕЋE УСЛУГЕ:


 

  1. ЈНМВ 4/11 Јавна набавка услуге исхрана у ресторану за потребе Општине Сокобања


 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 21. 02. 2011. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.


 

  1. ЈНМВ 5/11 Јавна набавка услуге смештаја за потребе Општине Сокобања

    ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 21. 02. 2011. ГОДИНЕ ДО 12,00 ЧАСОВА.

     


 

Заинтересовани понуђачи могу разгледати и преузети конкурсну документацију до дана подношења понуда у канцеларији број 14. у Општинској управи општине Сокобања на адреси Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве број 23. Сокобања.

ddd