Јавне набавке - Фебруар 2011.

 

OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СЛЕДЕЋА ДОБРА:


 

 1. ЈНМВ 1/11 Јавна набавка горива за потребре Општинске управе општине Сокобања


 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 10. 02. 2011. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.


 

 1. ЈНМВ 2/11 Јавна набавка средстава за кафе кухињу за потребре Општинске управе општине Сокобања

  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 10. 02. 2011. ГОДИНЕ ДО 12,00 ЧАСОВА.

   

 2. ЈНМВ 3/11 Јавна набавка канцеларијског материјала за потребре Општинске управе општине Сокобања

  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 10. 02. 2011. ГОДИНЕ ДО 13,00

  ЧАСОВА.


 


 

Заинтересовани понуђачи могу разгледати и преузети конкурсну документацију до дана подношења понуда у канцеларији број 14. у Општинској управи општине Сокобања на адреси Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве број 23. Сокобања.

ddd