Јавне набавке

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Додатни радови на таваници објекта биоскоп „Моравица“
ЈН 20/20
ddd

Обавештење о покретању поступка ОВДЕ

Модел конкурсне документације  ОВДЕ

Записник о отварању понуда ОВДЕ 15.05.2020

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.17/20

ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 09.04.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 09.04.2020. годинe

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.04.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОВДЕ 13.04.2020. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности бр.16/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 27.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 27.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 01.04.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 07.04.2020. године

ddd

Набавка рачунарске опреме за е Управу

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 12/20
ddd

.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.03.2020. годинe

Додатно појашњење ОВДЕ 10.03.2020. године

Додатно појашњење 2  ОВДЕ 12.03.2020. године

ddd

Набавка таблица за кућне бројеве и улице

Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 15/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.03.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.03.2020. годинe

Записник о отварању понуда ОВДЕ 16.03.2020. године

ddd