Јавне набавке

Ј А В Н И  П О З И В за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобањa

Поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019
.
ddd

На основу чл. 9. став 7. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1., чл. 11. став 1. тачка 6), чл.

ddd

Набавка услуге вештачког осемењивања крава

Земљорадничка задруга „Агро-Ртањ", Алексе Маркишића бр.173 Сокобања
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 03.12.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 03.12.2018. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 12.12.2018. године

ddd