ЈАВНА НАБАВКА–Набавка горива

JН бр. 2/18
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ.  15.01.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ.  15.01.2018.

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА: ОВДЕ 25.01.2018.

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ: ОВДЕ 26.01.2018.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН: ОВДЕ 29.01.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА : ОВДЕ 5.2.2018.

ddd