ЈАВНА НАБАВКА–Набавка горива

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  06.02.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  06.02.2018.

Записник о отварању понуда ОВДЕ 19.02.2018. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 12.02.2018. године 

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 20.02.2018. године

Обавештење о закљученом уговору 01.03.2018. ОВДЕ

ddd