ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 13/18

Израда п ројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  15.05.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  15.05.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ОВДЕ 22.06.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 11.07.2018. године

ddd