Јавна набавка израда монтажних јавних тоалета

ЈН бр.18/17 од 12.09.2017. године
ddd
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 18/17 ОВДЕ

Одлука о обустави поступка за ЈН 18/17, 13.10.2017. ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 17/18 19.10.2017. ОВДЕ
ddd