JАВНА НАБАВКА РАДОВА-РУШЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

11/18
ddd
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  05.04.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  05.04.2018.

Записник о отварању понуда ОВДЕ 16.04.2018. године

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 24.04.2018. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 24.04.2018. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 03.05.2018. године


ddd