ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

JН 3/18 - Дневне услуге у заједници
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ.  12.01.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ.  12.01.2018.

Записник о отварању понуда  ОВДЕ 22.01.2018.

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ОВДЕ 23.01.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 23.01.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ОВДЕ 30.01.2018.

ddd