Набавка аутомобила

ЈН 7/2018
ddd
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  26.02.2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  26.02.2018.

Записник о отварању понуда ОВДЕ 08.03.2018.

Извештај о стручној оцени понуда ОВДЕ 09.03.2018.

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 09.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 20.03.2018.
ddd