Набавка електричне енергије

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/18
ddd

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  01.02.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  01.02.2018.

Записник о отварању понуда ОВДЕ 05.03.2018. године


ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ОВДЕ 07.03.2018. године
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 07.03.2018. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 23.03.2018. године

ddd