Набавка горива Број: 09/18

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd
Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
Набавка горива Број: 09/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 30.03.2018.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОВДЕ 30.03.2018.
ddd