Набавка и уградња фиксних тенди и кућица за играче ЈНМВ 05/18

Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања
ddd
Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања

Набавка и уградња фиксних тенди и кућица за играче ЈНМВ 05/18


 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ 30.03.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ 30.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ОВДЕ 02.04.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈН: ОВДЕ 02.04.2018.

Појашњење конкурсне документације ОВДЕ 05.04.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 18.04.2018. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 24.04.2018. ГОДИНЕ

ddd